0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ

με την εγγύηση της Κλάδης Ενεργειακή
Τηλεμετρία
Περισσότερα
Θερμογραφικός έλεγχος
Περισσότερα
Προληπτικός μηχανολογικός & ηλεκτρολογικός έλεγχος
Περισσότερα
Προγράμματα συντηρήσεων
Περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Οι Φ/Β σταθμοί είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε ακραία καιρικά φαινόμενα και βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες με υγρασία, άνεμο, σκόνη, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κ.α. Όλα τα παραπάνω καταπονούν  τον εξοπλισμό ενός Φ/Β σταθμού και δημιουργούν φθορές που πολλές φορές δεν είναι ορατές. Η καθημερινή παρακολούθηση και η τακτική συντήρηση των Φ/Β  σταθμών είναι απαραίτητη για την προστασία της επένδυσης μας και συντελεί:

 

  1.  Στην πρόληψη σοβαρών βλαβών στον εξοπλισμό του Φ/Β σταθμού
  2.  Στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του Φ/Β σταθμού
  3.  Στην απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του Φ/Β σταθμού
  4.  Στην αποφυγή πρόωρης γήρανσης του εξοπλισμού
  5. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημιωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΚΩΝ

Τηλεμετρία

Με τον όρο τηλεμετρία αναφερόμαστε στην απομακρυσμένη επιτήρηση του ΦΒ σταθμού. Η τηλεμετρία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους μηχανικούς , οι όποιοι είναι σε θέση άμεσα να αναλύουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Το τμήμα συντηρήσεων της Κλάδης Ενεργειακή αποτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς, με πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο των συντηρήσεων ΦΒ πάρκων και ως εκ τούτου είναι σε θέση να σας παρέχουν την πλέον αξιόπιστη  απομακρυσμένη διαχείριση του πάρκου

 

Τι μας διασφαλίζει


Η τηλεμετρία μας διασφαλίζει μεταξύ άλλων: την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας τους, τη διατήρηση και άντληση δεδομένων απαραίτητων για τυχόν ασφαλιστικές καλύψεις, την ανίχνευση και την πρόληψη βλαβών, την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του ΦΒ πάρκου

Ημερήσια Παραγωγή Πάρκου

Συνολική Παραγωγή Πάρκου

Σφάλματα από αυτόματους διακόπτες, αποζέυκτες (trip, alarm)

Δεδομένα παραγωγής ανά inverter

Μετεορολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία)

String monitoring και απεικόνιση όταν κάποιο από τα string υπολειτουργεί

Απεικόνιση όλων των ενεργειακών μεγεθών από αναλυτές ενέργειας και από ρελέ μέσης τάσης

Θερμογραφικός έλεγχος

 

 

 

Η θερμογραφική απεικόνιση είναι μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους έλεγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Με την θερμοκάμερα υπάρχει η δυνατότητα θερμογραφικού έλεγχου των Φ/Β πλαισίων ώστε να διαπιστωθούν τα οποία προβλήματα στην δομή τους (γήρανση κυψελών, καμένη κυψέλη, κ.α.), τα οποία δεν μπορούν να διαπιστωθούν με ένα συμβατικό όργανο. Ο θερμογραφικός έλεγχος είναι επίσης απαραίτητος για την εύρεση εσφαλμένης σύνδεσης των συνδετήρων μεταξύ των καλωδίων DC και την πλημμελή σύσφιξη των πινάκων.

Φωτοβολταϊκά πανέλ (καμένες κυψέλες, γήρανση κυψελών, ανίχνευση φαινομένου hot spot, κ.α)

Διαβρωμένα σημεία επαφής

Επαφές καλωδίων

Σύνδεση ακροδεκτών

Ιnverters

Ηλεκτρικοί πίνακες & υποπίνακες (βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, κ.ο.κ)

Προληπτικοί μηχανολογικοί & ηλεκτρολογικοί έλεγχοι

Γενικός οπτικός έλεγχος

Έλεγχος φρεατίων

Σύσφιξη Φ/Β πλαισίων

Σύσφιξη βάσεων στήριξης

Αντισκωρικός έλεγχος

Έλεγχος και λίπανση κινούμενων στελεχών των trackers

Έλεγχος ορθής λειτουργίας μετατροπέων

Έλεγχος επαφών συνδετήρων DC

Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και καλωδιώσεων AC & DC

Έλεγχος αντίστασης γείωσης, σύσφιξης ισοδυναμικών συνδέσεων και συνέχειας των αγωγών γείωσης

Έλεγχος συστήματος Σ.Α.Π. (Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας)

Έλεγχος συστήματος τηλεμετρίας και συστημάτων ασφαλείας

Προγράμματα συντηρήσεων

REMOTE

Παρακολούθηση 24/7

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Δεδομένα παραγωγής ανά inverter

String monitoring

Μετεωρολογικά δεδομένα

VITAL

Παρακολούθηση 24/7

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Δεδομένα παραγωγής ανά inverter

String monitoring

Μετεωρολογικά δεδομένα

2 τακτικές επισκέψεις ανά ετος

Μηχανολογικός & ηλεκτρολογικός έλεγχος

Γραμματειακή υποστήριξη

PREMIUM

Παρακολούθηση 24/7

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Δεδομένα παραγωγής ανά inverter

String monitoring

Μετεωρολογικά δεδομένα

2 τακτικές επισκέψεις ανά ετος

Δωρεάν επεμβατικές επισκέψεις

Μηχανολογικός & ηλεκτρολογικός έλεγχος

Θερμογραφικος έλεγχος

Έλεγχος και μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίω-ν DC και AC του φ/β σταθμού

Μέτρηση Απόδοσης καμπύλης I-V

Πλύσιμο Φ/Β πάνελ & αποψίλωση περιβάλλοντα χώρου

Εξαμηνιαίες αναλυτικές αναφορές

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνία