Μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία! Για λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

Πρωτοπορία
Η KLADIS ENERGY ως πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας συνεργάζεται
με τους μεγαλύτερους και πιο
αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην αγορά.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Service Kladis Energy
  Μετάφραση  

Προμήθεια - Υλοποίηση

Προμήθεια - Υλοποίηση

Προμήθεια - Υλοποίηση

Προμήθεια - Υλοποίηση

   Η Κλάδης Ενεργειακή συνεργάζεται  με τους πιο αξιόπιστους ενεργειακούς οίκους σε όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών και σε συνέχεια των μελετών που συντάχθηκαν είναι σε θέση να προσφέρει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε ο επενδυτής να απολαμβάνει συγχρόνως εγγυήσεις και υψηλή απόδοση για την επένδυση του.

   Έτσι αφού παραληφθεί ο εξοπλισμός ο οποίος έχει επιλεχθεί, εγκαθίσταται ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες γειώσεις, τοποθετηθεί η κατάλληλη αντικεραυνική προστασία και όλες εκείνες οι διατάξεις που απαιτούνται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του έργου.

   Οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό την παρουσία επιβλέποντος μηχανικού, ο οποίος έχει την εποπτεία σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και εμπρόθεσμη παράδοση του έργου.

  Εταιρία        Έργα        Υπηρεσίες        Προϊόντα        Ενέργεια        Επικοινωνία        Ειδήσεις     
© Copyright Kladis Energy, All Rights Reserved | Design and Hosting by crete-web.gr