Μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία! Για λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

Πρωτοπορία
Η KLADIS ENERGY ως πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας συνεργάζεται
με τους μεγαλύτερους και πιο
αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην αγορά.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Service Kladis Energy
  Μετάφραση  

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Μετά την εφαρμογή του Ν.3851/10 η αδειοδότηση των μονάδων ΑΠΕ έγινε συντομότερη. Έτσι πλέον η διαδικασία που ακολουθείται για τους Φ/Β σταθμούς ισχύος ≤500kWp οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος (≤1000kWp σε δώμα ή στέγη) είναι η εξής:

  • Αίτηση προς την ΔΕΗ για τον προσδιορισμό των όρων σύνδεσης με το δίκτυο.
  • Αίτηση προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την απαλλαγή από έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση που ο σταθμός πρόκειται να εγκατασταθεί είτε σε απόσταση μικρότερη των 100m από τον αιγιαλό, είτε σε δίκτυο Natura 2000, είτε γειτνιάζει σε απόσταση μικρότερη των 150m με σταθμούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτούς άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή προσφορά σύνδεσης και η συνολική τους ισχύ είναι ≤500kWp τότε ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  • Αίτηση προς την αρμόδια πολεοδομία για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Για την έκδοση της προαπαιτούνται:
  • Πράξη χαρακτηρισμού από τη Δ/νση Δασών.
  • Γνωμοδοτήσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες (Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων).
  • Βεβαίωση από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας καισε περίπτωση που το ακίνητο είναι υψηλής παραγωγικότητας άδεια εγκατάστασης από αυτήν.
  • Αποδεικτικό κοινοποίησης στην Υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ.
  • Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.
  • Υπογραφή Σύμβασης Πώλησης με το ΔΕΣΜΗΕ (με τη ΔΕΗ στα  μη  διασυνδεδεμένα νησιά).
  • Υλοποίηση του Φ/Β σταθμού.

  Εταιρία        Έργα        Υπηρεσίες        Προϊόντα        Ενέργεια        Επικοινωνία        Ειδήσεις     
© Copyright Kladis Energy, All Rights Reserved | Design and Hosting by crete-web.gr