Μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία! Για λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

Πρωτοπορία
Η KLADIS ENERGY ως πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας συνεργάζεται
με τους μεγαλύτερους και πιο
αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην αγορά.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Service Kladis Energy
  Μετάφραση  

Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10kWp, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009).

Πλεονεκτήματα:
 • Χρηματοδότηση 100% για το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
 • Λειτουργία της Φ/Β μονάδας από όλες τις επαγγελματικές ομάδες (δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, κα).
 • Εγγυημένη τιμή πώλησης και εγγυημένα έσοδα για 25 έτη.
 • Υψηλή παραγωγή ρεύματος λόγω μεγάλης ηλιοφάνειας.
 • Φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των εσόδων της Φ/Β μονάδας.

 

Εμείς αναλαμβάνουμε:
 • Τον επιτόπιο έλεγχο του χώρου εγκατάστασης της Φ/Β μονάδας ώστε να κριθεί η καταλληλότητα του.
 • Την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.
 • Την υποβολή του φακέλου για τη διασύνδεση με τη ΔΕΗ.
 • Την υποβολή του φακέλου για τη χρηματοδότηση του έργου.
 • Την τοποθέτηση και σύνδεση της Φ/Β εγκατάστασης.
 • Την υποστήριξη για την 25ετή ορθή λειτουργία της μονάδας.

  Εταιρία        Έργα        Υπηρεσίες        Προϊόντα        Ενέργεια        Επικοινωνία        Ειδήσεις     
© Copyright Kladis Energy, All Rights Reserved | Design and Hosting by crete-web.gr