Μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία! Για λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

Πρωτοπορία
Η KLADIS ENERGY ως πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας συνεργάζεται
με τους μεγαλύτερους και πιο
αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην αγορά.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Service Kladis Energy
  Μετάφραση  

Net- Metering

Net- Metering

Net- Metering

Net- Metering

    Το Net – Metering αποτελεί μια νέα πολιτική αγοράς και πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε και εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες σε όλον τον κόσμο (Βραζιλία, Κύπρο, Γερμανία, ΗΠΑ, Δανία, κ.α) με μεγάλη αποδοχή,  τόσο από κατοικίες όσο και από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχειακές μονάδες, κ.α.

    Το Net – Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκαταναλώσεων του, ενώ παράλληλα του δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας και χρήση αυτής μελλοντικά.

    Το πρόγραμμα Net – Metering επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους , οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο. Η ενέργεια που παράγεται από τον σταθμό στέλνεται στο δίκτυο διανομής και συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με αυτή την οποία απορρόφησε από το δίκτυο ο αυτοπαραγωγός. Αν  από τον αυτοπαραγωγό έχει παραχθεί περισσότερη ενέργεια από αυτήν  που καταναλώθηκε, αυτή η διαφορά δεν χάνεται αλλά πιστώνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός έχει καταναλώσει περισσότερη ενέργεια από αυτή που έχει παραχθεί , χρεώνεται μόνο την διαφορά ανάμεσα στην παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια. Έχοντας σαν παράμετρο ότι οι περισσότεροι μετρητές είναι αμφίδρομοι, το κόστος για την εφαρμογή του Net – Metering μειώνεται σημαντικά, αφού δεν χρειάζεται η εγκατάσταση δεύτερου μετρητή.

    Με τον Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013),  θεσμοθετήθηκε το νομικό πλαίσιο του Net – Metering στην Ελλάδα και δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν χρήση του. Παρόλο τον Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013), ο οποίος δίνει το βασικό νομικό πλαίσιο του Net – Metering, βρισκόμαστε εν αναμονή της Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα δώσει τις λεπτομέρειες στην εφαρμογή του Net – Metering.

    Η Κλάδης Ενεργειακή, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία πολλών καταναλωτών είναι στην διάθεση σας, να σας ενημερώσει αναλυτικά για το ενδεικτικό κόστος καθώς και την εκτιμώμενη απόδοση του ενεργειακού σας συστήματος και να σας οδηγήσει ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα κοντά στο Net – Metering.


  Εταιρία        Έργα        Υπηρεσίες        Προϊόντα        Ενέργεια        Επικοινωνία        Ειδήσεις     
© Copyright Kladis Energy, All Rights Reserved | Design and Hosting by crete-web.gr