Μεταφερθήκαμε σε νέα γραφεία! Για λεπτομέρειες κάντε κλικ εδώ!

Πρωτοπορία
Η KLADIS ENERGY ως πρωτοπόρος στον τομέα της ενέργειας συνεργάζεται
με τους μεγαλύτερους και πιο
αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών
συστημάτων στην αγορά.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών
Service Kladis Energy
  Μετάφραση  

Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομα Συστήματα

Αυτόνομα Συστήματα

Η χρήση αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται όλο και πιο ευρεία και βρίσκει εφαρμογή σε μικρά κτίσματα αγροτών και κτηνοτρόφων, εξοχικά σπίτια, μηχανές άντλησης νερού, τροχόσπιτα, υπαίθριους φωτισμούς, σκάφη και άλλα.
Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο ή τον άνεμο ώστε ο χρήστης να απαλλάσσεται από λογαριασμούς και κόστη μεταφοράς της γραμμής του ρεύματος.

Ανάλογα με τις ανάγκες μας, το συνολικό κόστος ενός αυτόνομου συστήματος κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ. Η συντήρηση που απαιτεί είναι μηδαμινή και αφορά κυρίως έναν περιοδικό καθαρισμό (ξεσκόνισμα) των επιφανειών των ηλιακών συλλεκτών και τον έλεγχο των συσσωρευτών (μπαταρίες).

Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούνται από:

  • Φωτοβολταϊκές Γεννήτριες
Παράγουν απευθείας από τον ήλιο συνεχές ρεύμα (DC). Η τάση και η ισχύς τους συστήματος εξαρτάται από τον αριθμό των φωτοβολταϊκών που συνδέθηκαν (στη σειρά ή παράλληλα). Έτσι το σύστημα παράγει συνεχές ρεύμα τάσεως 12V, 24V, 48V, … και φορτίζει συσσωρευτές κατάλληλης χωρητικότητας.

  • Ανεμογεννήτρια
Παράγει ρεύμα από την ταχύτητα ανέμου. Συνεργάζεται με τα φωτοβολταϊκά για την φόρτιση του συσσωρευτή του συστήματος. Τοποθετείται σε περιοχές με μέτριο ή υψηλό αιολικό δυναμικό (από 5m/s έως 15m/s).

  • Συσσωρευτές ή Μπαταρίες
Αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες και την διαθέτουν μόλις η κατανάλωση το απαιτήσει. Ανάλογα με την χωρητικότητα τους εξαρτάται και η αυτονομία του συστήματος η οποία υπολογίζεται συνήθως για 2-3 ημέρες για τα δεδομένα της Ελλάδας.

  • Ρυθμιστής Φόρτισης
Πρόκειται για μία ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου της φόρτισης και εκφόρτισης του συσσωρευτή. Είναι απαραίτητη συσκευή για την μακροχρόνια σωστή λειτουργία των συσσωρευτών.

  • Μετατροπέας (Inverter)
Συνδέεται στον συσσωρευτή και μετατρέπει το ρεύμα από 12V, 24V, 48V … σε μονοφασικό 230VAC ή τριφασικό 400VAC για κάθε χρήση. Η ισχύς του μετατροπέα εξαρτάται από την ισχύ των συσκευών που θα τροφοδοτούνται. Συνήθως επιλέγουμε μεγαλύτερης ισχύος μετατροπέα όταν στην κατανάλωση υπάρχουν μοτέρ με υψηλά ρεύματα εκκίνησης.

  • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) ή γεννήτρια
Λειτουργεί με καύση βενζίνης ή πετρελαίου για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων (συντήρηση ή βλάβη του συστήματος, τροφοδότηση πρόσθετων φορτίων, κλπ).  Εταιρία        Έργα        Υπηρεσίες        Προϊόντα        Ενέργεια        Επικοινωνία        Ειδήσεις     
© Copyright Kladis Energy, All Rights Reserved | Design and Hosting by crete-web.gr