GO HERE! GO HERE! GO HERE! GO HERE!

EPC Ανεξάρτητη παραγωγή

Οι Α.Π.Ε. αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής ζωής και παράλληλα δυναμικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Ευκαιρίες πάντα θα υπάρχουν, η Κλάδης Ενεργειακή είναι εδώ ώστε να οδηγήσει τον κάθε υποψήφιο επενδυτή με ασφάλεια στην υλοποίηση έργων ανεξάρτητης παραγωγής. Εσείς κάνετε την επιλογή, εμείς αναλαμβάνουμε το ρίσκο.

Επένδυση ζωής

 • Επένδυση ζωής

  Οι επενδύσεις στις Α.Π.Ε. και ειδικότερα στα Φ/Β συστήματα παραγωγής ενέργειας έχουν υψηλούς δείκτες απόδοσης με μικρό ουσιαστικά ρίσκο. Εντούτοις ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που τελικά θα κρίνουν την ελκυστικότητα κάθε επένδυσης. Αυτή ακριβώς είναι η συμβολή μας σε αυτό το στάδιο. Να αναλύσουμε από κοινού όλες τις επιμέρους πτυχές της επένδυσης ώστε να αποφασιστεί αν, ποτέ και πως πρέπει να προχωρήσει η κάθε επένδυση.

 • Απαραίτητες αδειοδοτήσεις

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι και τη τελική διασύνδεση του έργου.

 • ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

  Αναλαμβάνουμε την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού, εγγυόμαστε για την έγκαιρη παράδοση του.

 • Με σεβασμό στα χρήματα του επενδυτή

  Η κατασκευή κάθε έργου ακολουθεί τα αυστηρότερα τεχνικά πρότυπα. Μόνος στόχος η κατασκευή ενός έργου που θα είναι βέλτιστα παραγωγικό για δεκαετίες.

 • Εγγυόμαστε το αποτέλεσμα

  Η Κλάδης Ενεργειακή παρέχει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

EPC Ανεξάρτητη παραγωγή

Οι Α.Π.Ε. αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής ζωής και παράλληλα δυναμικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Ευκαιρίες πάντα θα υπάρχουν, η Κλάδης Ενεργειακή είναι εδώ ώστε να οδηγήσει τον κάθε υποψήφιο επενδυτή με ασφάλεια στην υλοποίηση έργων ανεξάρτητης παραγωγής. Εσείς κάνετε την επιλογή, εμείς αναλαμβάνουμε το ρίσκο.

Επένδυση ζωής

01

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Επένδυση ζωής

Οι επενδύσεις στις Α.Π.Ε. και ειδικότερα στα Φ/Β συστήματα παραγωγής ενέργειας έχουν υψηλούς δείκτες απόδοσης με μικρό ουσιαστικά ρίσκο. Εντούτοις ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που τελικά θα κρίνουν την ελκυστικότητα κάθε επένδυσης. Αυτή ακριβώς είναι η συμβολή μας σε αυτό το στάδιο. Να αναλύσουμε από κοινού όλες τις επιμέρους πτυχές της επένδυσης ώστε να αποφασιστεί αν, ποτέ και πως πρέπει να προχωρήσει η κάθε επένδυση.

02

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Απαραίτητες αδειοδοτήσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι και τη τελική διασύνδεση του έργου.

03

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού, εγγυόμαστε για την έγκαιρη παράδοση του.

04

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Με σεβασμό στα χρήματα του επενδυτή

Η κατασκευή κάθε έργου ακολουθεί τα αυστηρότερα τεχνικά πρότυπα. Μόνος στόχος η κατασκευή ενός έργου που θα είναι βέλτιστα παραγωγικό για δεκαετίες.

05

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εγγυόμαστε το αποτέλεσμα

Η Κλάδης Ενεργειακή παρέχει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

  Copyright © 2023 Kladis Energy. All Rights Reserved.   -   Power by Milakis CMS System V2.1 Milakis CMS System V2.1