GO HERE! GO HERE! GO HERE! GO HERE!

EPC Νet Metering

Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πια πρώτη προτεραιότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η παραγωγή της δικής μας ενέργειας είναι ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος δραστικής μείωσης του κόστους αυτού. Το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε το δικό μας εργοστάσιο παραγωγής πράσινης ενέργειας. Στην υλοποίηση όμως του «προσωπικού» μας εργοστασίου δεν χωράνε πειραματισμοί και συμβιβασμοί. Απαιτείται γνώση, εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια, επαγγελματισμός, προκειμένου να διασφαλιστεί πως ο σταθμός θα είναι παραγωγικός για δεκαετίες. Η Κλαδης Ενεργειακή είναι ηγέτης στην κατασκευή έργων Net Metering καθώς έχει υλοποιήσει πλήθος έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εσείς κάνετε την επιλογή, εμείς αναλαμβάνουμε το ρίσκο.

Το πιο προσοδοφόρο ακίνητο είναι η στέγη σας

 • Ο σωστός σχεδιασμός εγγυάται τα επιθυμητά αποτελέσματα

  Ο σωστός σχεδιασμός είναι το πλέον σημαντικό στάδιο για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου. Στο στάδιο αυτό διερευνούμε τις ενεργειακές ανάγκες, τις διαθέσιμες επιφάνειες, τη γεωγραφική περιοχή, τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου και το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να καθορίσουμε με ακρίβεια το μέγεθος του Φ/Β σταθμού που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Μετά από αυτοψία του χώρου προκύπτει η τελική τεχνοοικονομική πρόταση η οποία περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, τη μελέτη εφαρμογής, την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης, την εκτίμηση απόδοσης του σταθμού και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

 • Αδειοδοτικές διαδικασίες

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι και τη τελική διασύνδεση του έργου.

 • Συνέπεια στις παραδόσεις

  Φροντίζουμε για την προμήθεια και έγκαιρη παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού, από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι και την τελευταία βίδα. Οι συνεργασίες μας αποτελούν εγγύηση συνέπειας στις παραδόσεις.

 • Προτεραιότητα στην ασφάλεια

  Η κατασκευή κάθε έργου είναι βασισμένη σε τρεις άξονες, την ασφάλεια των εργαζομένων, το σεβασμό του χώρου και στην προτυποποίηση των εργασιών.

 • Δέσμευση μας το αποτέλεσμα

  Η Κλάδης Ενεργειακή παρέχει 2 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.

EPC Νet Metering

Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πια πρώτη προτεραιότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η παραγωγή της δικής μας ενέργειας είναι ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος δραστικής μείωσης του κόστους αυτού. Το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε το δικό μας εργοστάσιο παραγωγής πράσινης ενέργειας. Στην υλοποίηση όμως του «προσωπικού» μας εργοστασίου δεν χωράνε πειραματισμοί και συμβιβασμοί. Απαιτείται γνώση, εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια, επαγγελματισμός, προκειμένου να διασφαλιστεί πως ο σταθμός θα είναι παραγωγικός για δεκαετίες. Η Κλαδης Ενεργειακή είναι ηγέτης στην κατασκευή έργων Net Metering καθώς έχει υλοποιήσει πλήθος έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εσείς κάνετε την επιλογή, εμείς αναλαμβάνουμε το ρίσκο.

Το πιο προσοδοφόρο ακίνητο είναι η στέγη σας

01

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σωστός σχεδιασμός εγγυάται τα επιθυμητά αποτελέσματα

Ο σωστός σχεδιασμός είναι το πλέον σημαντικό στάδιο για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου. Στο στάδιο αυτό διερευνούμε τις ενεργειακές ανάγκες, τις διαθέσιμες επιφάνειες, τη γεωγραφική περιοχή, τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου και το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να καθορίσουμε με ακρίβεια το μέγεθος του Φ/Β σταθμού που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Μετά από αυτοψία του χώρου προκύπτει η τελική τεχνοοικονομική πρόταση η οποία περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, τη μελέτη εφαρμογής, την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης, την εκτίμηση απόδοσης του σταθμού και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

02

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αδειοδοτικές διαδικασίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι και τη τελική διασύνδεση του έργου.

03

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Συνέπεια στις παραδόσεις

Φροντίζουμε για την προμήθεια και έγκαιρη παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού, από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι και την τελευταία βίδα. Οι συνεργασίες μας αποτελούν εγγύηση συνέπειας στις παραδόσεις.

04

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Προτεραιότητα στην ασφάλεια

Η κατασκευή κάθε έργου είναι βασισμένη σε τρεις άξονες, την ασφάλεια των εργαζομένων, το σεβασμό του χώρου και στην προτυποποίηση των εργασιών.

05

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δέσμευση μας το αποτέλεσμα

Η Κλάδης Ενεργειακή παρέχει 2 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.

  Copyright © 2024 Kladis Energy. All Rights Reserved.   -   Power by Milakis CMS System V2.1 Milakis CMS System V2.1