GO HERE! GO HERE! GO HERE! GO HERE!

Η εταιρεία μας

Οι αντοχές του πλανήτη μας είναι πια περιορισμένες και αν δεν δράσουμε τώρα τότε ίσως αύριο να είναι αργά.

Η στροφή στις Α.Π.Ε. είναι ο μόνος ουσιαστικός δρόμος άμεσης ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη η υιοθέτηση των Α.Π.Ε. φέρει και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Το κόστος παραγωγής ενέργειας από τις Α.Π.Ε. ανταγωνίζεται ευθέως πια το αντίστοιχο κόστος ενέργειας που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα. Οι επενδύσεις στις Α.Π.Ε. και ειδικότερα στα Φ/Β συστήματα παραγωγής ενέργειας είναι εξαιρετικά επικερδείς & παράλληλα εξόχως ασφαλείς. Βέβαια σε κάθε καινούργια αγορά, ειδικά με τέτοια ραγδαία ανάπτυξη και εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές, ελλοχεύουν κίνδυνοι. Η έλλειψη τεχνογνωσίας, εμπειρίας, επαγγελματισμού, όπως και τα αναξιόπιστα προϊόντα είναι κάποιοι από αυτούς. H απάντηση είναι τελικά μόνο μία, η επιλογή του σωστού συνεργάτη.

Η Κλάδης Ενεργειακή Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να συμβάλει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη “πράσινη” μετάβαση της χώρας μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων και εξατομικευμένων παρεμβάσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου επενδυτή.

Η εταιρεία ήταν από τις πρώτες που κατανόησε τη σημασία του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) και συνέβαλε ουσιαστικά τόσο στην καθιέρωση του, όσο και στην διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Έχει υλοποιήσει τα περισσότερα έργα Net Metering σε εθνικό επίπεδο είτε απευθείας είτε μέσα από συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους.

  Copyright © 2024 Kladis Energy. All Rights Reserved.   -   Power by Milakis CMS System V2.1 Milakis CMS System V2.1