0

Φωτοβολταϊκά πάνελ
Λίγα λόγια για τα ΦΒ πάνελ

Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) φαινόμενο αφορά τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το Φ/Β φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Alexandre-Edmond Becquerel. Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που προϋπάρχει στο Φ/Β στοιχείο οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο.

Φωτοβολταϊκή Διάταξη

Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός μικρού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή γεννήτριες (module), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays)

Tεχνολογίες Φωτοβολταϊκών πάνελ

1. Κρυσταλλικού Πυριτίου

  • Μονοκρυσταλλικού πυριτίου (μονοκρυσταλλικά πάνελ)
  • Πολυκρυσταλλικού πυριτίου (πολλυκρυσταλλικά πάνελ)

2. Λεπτών Μεμβρανών (Τhin Film)

  • Άμορφου Πυριτίου
  • CIS / CIGS
Πολυκρυσταλλικά

 

 

 

 

 

Κατασκευάζονται από κυψέλες που έχουν κοπεί σε λεπτά τμήματα, από ράβδους λιωμένου και επανακρυσταλλοποιημένου πυριτίου (το λειωμένο πυρίτιο χύνεται σε καλούπι και στη συνέχεια τεμαχίζεται σε κυψέλες).

Μονοκρυσταλλικα

Κατασκευάζονται από κυψέλες που έχουν κοπεί από ένα μόνο μεγάλο κυλινδρικό κρύσταλλο πυριτίου. Η κατασκευή τους είναι πιο πολύπλοκη, με αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος παραγωγής. Εχουν μαύρο χρώμα

Thin film

Η ηλιακή κυψέλη Thin Film αποτελεί ηλιακή κυψέλη δεύτερης γενιάς που κατασκευάζεται με την εναπόθεση ενός ή περισσότερων λεπτών στρώσεων ή λεπτού φιλμ (TF) φωτοβολταϊκού υλικού σε ένα υπόστρωμα, όπως γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο.