0

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

Ποιοτητα ενεργειας στα ξενοδοχεια

Δεν  είναι λίγα τα ξενοδοχεία που αντιμετωπίζουν πολλά και ποικίλα προβλήματα τόσο με το ηλεκτρικό τους δίκτυο όσο και με τις ηλεκτρικές τους συσκευές . Καμένες πλακέτες κλιματιστικών, καμένες λάμπες φωτισμού, καμένες αντιστάσεις, πρόβλημα με τους κυλίνδρους και τα πλυντήρια , τρεμόπαιγμα στα φώτα, παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες, κ.ο.κ. Τα προβλήματα αυτά εκτός από τη σοβαρή οικονομική αιμορραγία, δημιουργούν και σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα του επισκέπτη του ξενοδοχείου με ανυπολόγιστο τελικά κόστος. Η εκάστοτε διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας προβαίνει σε λύσεις που επιδιορθώνουν παροδικά τις συνέπειες του προβλήματος όχι όμως και το πρόβλημα το ίδιο.

Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης πάνω στο μείζων θέμα της Ποιότητας Ισχύος. Τα επιμέρους κρίσιμα στοιχεία που αναλύονται παρακάτω, είναι τελικά εκείνα που αποτελούν τη ρίζα του προβλήματος. Στην Κλάδης Ενεργειακή μπορούμε να δώσουμε μια για πάντα λύση στο πρόβλημα της ποιότητας της ενέργειας του ξενοδοχείου σας, ώστε να σταματήσουμε την οικονομική αιμορραγία και να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του ξενοδοχείου σας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

 

 

 

Ως ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος ορίζεται το σύνολο των φυσικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής παροχής κάτω από κανονικές συνθήκες τροφοδότησης που δε διαταράσσουν ή διακόπτουν τις διαδικασίες παραγωγής ή λειτουργίας του καταναλωτή ενέργειας. Πρόβλημα στην ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος δημιουργείται όταν διαταραχθεί η κυματομορφή της τάσης, η κυματομορφή του ρεύματος ή συχνότητα της τάσης.

Τα τελευταία χρόνια, το σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καλείται να αντιμετωπίσει καινούργια δεδομένα και προκλήσεις. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η μεγάλη αύξηση του φορτίου αλλά και η χρήση φορτίων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ηλεκτρονικά ισχύος) δημιουργούν ένα καινούργιο περιβάλλον με μεγάλες και διαφορετικές απαιτήσεις. Η ποιότητα ισχύος αφορά ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων-διαταραχών που εμφανίζονται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η ποιότητα ισχύος καλύπτει φαινόμενα ήδη γνωστά τα οποία όμως αποκτούν διαφορετική και μεγαλύτερη σημασία στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προβλήματα που διαπραγματεύεται είναι σημαντικά είτε γιατί συνδέονται με αυξημένο λειτουργικό κόστος  είτε ακόμα και με την διατάραξη της ποιότητα ζωής των καταναλωτών. Η διακοπή λειτουργίας ενός φορτίου για πολλές επιχειρηματικές μονάδες συνεπάγεται μεγάλες απώλειες στην επιχειρηματική τους διαδικασία

κρίσιμα φαινόμενα που διαπραγματεύεται η ποιότητα ισχύος

Διακυμάνσεις Συχνότητας

Προκαλούνται λόγω της αλλαγής στην ισορροπία της ισχύος μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, όπως επίσης και στην απότομη αύξηση ή μείωση του φορτίου. Η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής των σύγχρονων κινητήρων (γεννητριών), που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις συχνότητας

Υπέρταση

Υπέρταση ορίζεται ως η απότομη αύξηση της τάσης λόγω κάποιου συγκεκριμένου συμβάντος. Π.χ. Ζεύξη διάταξης πυκνωτών, απόζευξη μεγάλου φορτίου, σφάλμα στην γείωση. Μια ξαφνική αύξηση της τάσης μπορεί να βλάψει ή να προκαλέσει επανεκκίνηση στην τροφοδοσία ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ο όρος μεταβατική υπέρταση (transient overvoltage), χρησιμοποιείται όταν η υπέρταση έχει ιδιαίτερα υψηλή τιμή και ο χρόνος που διαρκεί είναι πολύ μικρός. Συνήθως προκαλείται από κεραυνούς, διακοπτικούς χειρισμούς ή τήξη ασφαλειών. Μπορεί να προκαλέσει φθορές ακόμα και ολική καταστροφή  σε ένα μεγάλο εύρος συσκευών ιδίως σε αυτές που εμπεριέχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα

Βύθιση τάσης

Βύθιση τάσης είναι η μικρής διάρκειας μείωση της ενεργού τιμής της τάσης κυρίως λόγω σφαλμάτων στο δίκτυο ή σύνδεσης και εκκινησης μεγάλων κινητήρων. Βύθιση της τάσης παρατηρείται επίσης και κατά την προσωρινή λειτουργία ενός μετασχηματιστή στην περιοχή κορεσμού της καμπύλης λειτουργίας του, λόγω των μεγάλων ασύμμετρων ρευμάτων που προκαλούνται. Οι βυθίσεις τάσης δημιουργούν ένα σημαντικό αριθμό προβλημάτων σε αρκετές συσκευές. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητήρες ελεγχόμενης ταχύτητας,  συστήματα ελέγχου (PLC) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Κάποιες συσκευές δεν αντέχουν τάση κάτω από 90% της ονομαστικής για 1 ή 2 κύκλους. Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές και κινητήρες ελεγχόμενης ταχύτητας δεν λειτουργούν σωστά για βυθίσεις τάσης κάτω από 70% για περισσότερο από 100 msec. Γενικότερα όλες οι συσκευές που εμπεριέχουν οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού κυκλώματος είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε περίπτωση βύθισης τάσης και μπορεί να προκαλέσει φθορές και ολική καταστροφή

Flicker

Ο όρος flicker (τρεμοπαίξιμο) αναφέρεται όταν υπάρχουν τυχαίες ή επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις στην ενεργό τιμή της τάσης, μεταξύ 90 και 110% της ονομαστικής τιμής. Κύρια πηγή δημιουργίας του φαινομένου της διακύμανσης της τάσης είναι τα ηλεκτρικά τόξα των ηλεκτρικών κλιβάνων, οι μηχανές συγκόλλησης και άλλα «βαριά» φορτία που καταναλώνουν ρεύματα με μεγάλη διακύμανση. Flicker μπορεί να εμφανιστεί και με την παρουσία αρμονικών. Όταν το Flicker έχει υψηλή τιμή, οδηγεί σε οπτικά αισθητή μεταβολή της έντασης του φωτός που εκπέμπει ένας λαμπτήρας. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε τέτοιο περιβάλλον, αισθάνονται άβολα και έχουν συχνούς πονοκεφάλους. Επίσης το flicker προκαλεί δυσλειτουργία σε εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών

Διακοπή της τάσης

Ορίζεται ως η μείωση της τάσης κάτω από το 1% της ονομαστικής τιμής ανεξάρτητα από τον χρόνο διακοπής. Σύντομη διακοπή (short interruption) έως 1 λεπτό και παρατεταμένη διακοπή (long interruption) άνω του 1 λεπτου. Προκαλείται συνήθως από κεραυνούς και βραχυκυκλώματα καθώς και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης

Ασυμμετρία

Ασυμμετρία τάσεως εμφανίζεται όταν είτε υπάρχει διαφορά στην ενεργό τιμή της τάσης μεταξύ των φάσεων είτε επειδή η γωνία μεταξύ των φάσεων αποκλίνει από τις 120°. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν η κατανάλωση ρεύματος είναι ασύμμετρα κατανεμημένη στις τρεις φάσεις. Η ασυμμετρία των φάσεων επηρεάζει κυρίως τους τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες στους οποίους προκαλεί υπερθέρμανση και επίσης επηρεάζει τον εξοπλισμό προστασίας των κυκλωμάτων. Επιπλέον της μειωμένης απόδοσης, της υπερθέρμανσης και της μείωσης του χρόνου ζωής της μόνωσης, οι επαγωγικοί κινητήρες που λειτουργούν σε κατάσταση ασυμμετρίας θα κάνουν πολύ θόρυβο κατά τη λειτουργία τους, λόγω των κραδασμών από την στροφορμή και την ταχύτητα

Το φαινομενο των αρμονικων

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια  τα  οικιακά και βιομηχανικά ηλεκτρικά φορτία έχουν επιβαρυνθεί  από  ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν μη γραμμική φύση ηλεκτρικού φορτίου με συνέπεια τη δημιουργία αρμονικών είτε του ρεύματος είτε της τάσης. Επί της ουσίας το πρόβλημα δημιουργείται από τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων ηλεκτρικών συσκευών, που απαιτεί την συχνή μετατροπή  του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)  σε συνεχές ρεύμα (DC) και αντίστροφα. Δεδομένου ότι η παροχή ρεύματος είναι σε  εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) η μετατροπή σε συνεχές ρεύμα (DC) πραγματοποιείται με τη χρήση Inverter στους οποίους οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δημιουργία αρμονικών στο ηλεκτρικό φορτίο.   Ενδεικτικά  συσκευές που επιβαρύνουν το ηλεκτρικό φορτίο είναι : ρυθμιστές στροφών κινητήρων, Inverters, Α/C με Inverters, κάθε τύπου ανελκυστήρων, UPS, ηλεκτροσυγκολλήσεις, επαγωγικοί φούρνοι, Η/Υ, φωτιστικά φθορισμού, φωτιστικά LED, κ.ο.κ., φωτοαντιγραφικά, φαξ)

Προβλήματα που δημιουργούν οι αρμονικές

Σημαντική σπατάλη ενέργειας. Οι αρμονικές δεν μεταφέρουν ενεργό ισχύ αλλά συντελούν στην αύξηση της άεργης ισχύος. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο ρεύμα για μία δεδομένη ενεργό ισχύ. Έτσι οι αρμονικές αυξάνουν τις απώλειες ενέργειας στα καλώδια, και στους μετασχηματιστές και κατά συνέπεια σε σημαντική σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας και αύξησης του ενεργειακού κόστους

Καταπόνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Όπως είδαμε και παραπάνω οι αρμονικές συντελούν στην αύξηση της άεργης ισχύος άρα μεγαλύτερο ρεύμα για μια δεδομένη ισχύ, γεγονός που οδηγεί στην καταπόνηση των καλωδίων, των ηλεκτρικών πινάκων και γενικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η καταπόνηση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στην μείωση του χρόνου ζωής της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στην αύξησης του κόστους συντήρησης

Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των ηλεκτρικών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο ηλεκτρικό φορτίο που είναι «μολυσμένο» με αρμονικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα σύγχρονα κλιματιστικά A/C με inverter, που φθείρονται ταχύτατα και απαιτούν συχνή αντικατάσταση των ηλεκτρονικών στοιχείων τους

Παρουσιάζονται δυσλειτουργίες σε αρκετές ηλεκτρικές συσκευές όπως τρεμόπαιγμα στα φώτα, θόρυβος σε κλιματικά, ενοχλητικές δονήσεις κ.ο.κ.

Τηλεπικοινωνιακές παρεμβολές. Οι αρμονικές μεγάλης συχνότητας δημιουργούν προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ειδικά σε βιομηχανικούς χώρους στην λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που διατάξεις πυκνωτών κινδυνεύουν με ολική καταστροφή εφόσον υπάρξει συντονισμός της συχνότητας του κλάδου στον όποιο συνδέονται με κάποιες αρμονικές. Ο συντονισμός αυτός οδηγεί στην αύξηση της ενεργού τάσης και της έντασης, δημιουργείται υπερθέρμανση και υπάρχει το ενδεχόμενο να καταστραφεί το ηλεκτρολογικό υλικό και να τεθούν τα μηχανήματα εκτός λειτουργίας

Λυσεις απο την Κλαδης Ενεργειακη

Η Κλάδης Ενεργειακή συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού, με πληθώρα υλοποιημένων έργων και εφαρμογών στον τομέα της ποιότητας ισχύος. Οι λύσεις και οι εφαρμογές που προτείνουμε είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Στο πρώτο στάδιο  τοποθετείται εξειδικευμένος μετρητής ενέργειας που μας παρέχει τα κρίσιμα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των προβλημάτων. Στο δεύτερο στάδιο αναλύονται τα στοιχειά αυτά και καθορίζεται πως και που πρέπει να επέμβουμε είτε για να διορθώσουμε το υφιστάμενο πρόβλημα είτε για να το προλάβουμε εν τη γέννεση του. Το τρίτο στάδιο είναι η κατασκευή του μηχανήματος, εδώ πρέπει να τονίσουμε πως κάθε μηχάνημα κατασκεύαζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο τοποθετούμε τη συσκευή. Πρέπει να τονίσουμε πως οι συσκευές αυτές δεν απαιτούν σχεδόν καθόλου συντήρηση και η λειτουργία τους είναι πολύ απλή.

Βελτιστοποιήστε την ποιότητα ισχύος του ξενοδοχείου σας με την εγγύηση της Κλάδης Ενεργειακή