GO HERE! GO HERE! GO HERE! GO HERE!

Blog

Το Net Metering με απλά λόγια

Το Net Metering με απλά λόγια

Το τελευταίο διάστημα η ενεργειακή κρίση έχει επιφέρει δραματικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι εποχές της φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν περάσει προ πολλού. Ευελπιστούμε βέβαια πως κάποια στιγμή μεσοπρόθεσμα οι τιμές θα εξομαλυνθούν, δεν πρέπει όμως να προσδοκούμε πως θα επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα.

Είναι πλέον αναγκαίο τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις να βρουν τρόπους να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες. Αυτό μπορεί να γίνει με δυο τρόπους αφενός με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης της ενέργειας που καταναλώνουμε αφετέρου με την παραγωγή της δικής μας ενέργειας από Φ/Β συστήματα μέσω του προγράμματος Net Metering.

Το Net Metering δεν είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα καθώς έχει θεσμοθετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια όμως μέχρι τώρα το έχουν υιοθετήσει λίγες επιχειρήσεις και ακόμα λιγότερα νοικοκυριά. Οι λόγοι για την υστέρηση του προγράμματος είναι πολλοί με βασικότερους την έλλειψη ενημέρωσης , τις χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, την έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης, το στρεβλό θεσμικό πλαίσιο, κ.ο.κ.

Πλέον το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα έχει γιγαντωθεί κα η ζήτηση είναι τεράστια γεγονός όμως που έχει οδηγήσει σε αρκετά προβλήματα και παρανοήσεις.

Σκοπός του παρόντος είναι να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα γύρω από το πρόγραμμα.

Τι είναι το Net Metering;

Το Net Metering αναφέρεται στον ενεργειακό συμψηφισμό μεταξύ της ενέργειας που παράγω από Α.Π.Ε. και της ενέργειας που καταναλώνω. Τοποθετώ Φ/Β, παράγω ενέργεια και αν τη χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή την καταναλώνω αμέσως σε διαφορετική περίπτωση στέλνεται στο δίκτυο, «αποθηκεύεται» και την καταναλώνω όποτε τη χρειαστώ.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει Αριθμό Παροχής στο όνομα του. Επί τη ουσίας μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα Φ/Β σύστημα ανά αριθμό παροχής.

Πληρώνομαι για την παραγωγή του Φ/Β;

Όχι, με το Net Metering εξοικονομώ δεν πληρώνομαι.

Πως θα υπολογίσω την τιμή εξοικονόμησης;

Ο κάθε λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος χωρίζεται σε 3 τρεις επιμέρους κατηγορίες

Στις Ανταγωνιστικές χρεώσεις, την τιμή δηλαδή που πληρώνουμε στον εκάστοτε πάροχο για την κάθε kWh που καταναλώνουμε.

Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές Ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

Στις χρεώσεις για τις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφέλειας).

Επενδύοντας στο Net Metering για κάθε kWh που παράγουμε, εξοικονομούμε το σύνολο που αναλογεί στις Ανταγωνιστικές χρεώσεις, λ.χ. αν η τιμή χρέωσης αυτή τη στιγμή είναι 0,25€/kWh τότε για κάθε kWh που παράγουμε εξοικονομούμε 0,25€.

Επιπροσθέτως εξοικονομούμε το μέρος των Ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αντιστοιχεί στις kWh που έχουμε παράξει και έχουμε καταναλώσει απευθείας. Υπάρχουν σκέψεις στο άμεσο μέλλον να προστεθούν και οι χρεώσεις των ΥΚΩ στην συνολική τιμή εξοικονόμησης.

Ποιο είναι το μέγιστο σύστημα που μπορώ να εγκαταστήσω σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο;

Το μέγιστο σύστημα που μπορούμε να εγκαταστήσουμε εξαρτάται από τη Συμφωνημένη Ισχύς της εγκατάστασης (αναφέρεται στο πίσω μέρος του κάθε λογαριασμού), από το αν η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο ανήκει στο διασυνδεδεμένο ή μη διασυνδεμένο σύστημα, από την επάρκεια του δικτύου κ.ο.κ. Ένας γενικός κανόνας είναι πως για τις μονοφασικές παροχές μπορώ να βάλω ένα σύστημα μέχρι 5kW ενώ για όλες τις υπόλοιπες παροχές μέχρι το 100% της Συμφωνημένης Ισχύος λ.χ. σε παροχή 135KVA μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα 135kW.

Τι σύστημα πρέπει να εγκαταστήσω;

Ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέγιστα όρια εγκατεστημένης ισχύος. Έπειτα είναι οι καταναλώσεις μας σε ετήσια βάση σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης. Για παράδειγμα έστω ότι η Συμφωνημένη Ισχύς της εγκατάστασης είναι 135KVA και οι ετήσιες καταναλώσεις μου ανέρχονται σε 150.000kWh. Aν βρίσκομαι στην Κρήτη θα χρειαστώ ένα σύστημα περίπου 95kW, ενώ αν είμαι στη Φλώρινα ένα σύστημα των 115kW.

Τέλος ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας είναι οι διαθέσιμες επιφάνειες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη χωροθέτηση κάθε συστήματος καθώς σκοπός μας δε θα πρέπει να είναι να τοποθετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πλαίσια μπορούμε, αλλά να εκμεταλλευτούμε τις διαθέσιμες επιφάνειες και να χωροθετήσουμε σωστά μακριά από σκιάσεις και εμπόδια, με το βέλτιστο δυνατό προσανατολισμό και κλίση.

Ποιο είναι το κόστος μιας εγκατάστασης;

Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί μόνο μετά από μελέτη του χώρου. Το κόστος του βασικού εξοπλισμού (πλαίσια, inverter) είναι εύκολο να προσδιοριστεί με βάση τα kW, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου. Όμως υπάρχουν κόστη (βάσης, καλωδίων, εργασιών, κ.ο.κ) τα οποία εξαρτώνται απολυτά από τις συνθήκες κάθε έργου και μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Σε ποσό καιρό γίνεται η απόσβεση;

Ο χρόνος απόσβεσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τις ιδιαιτερότητες του έργου, το μέγεθος του έργου, το ηλιακό δυναμικό της κάθε περιοχής, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κ.ο.κ. Οι χρόνοι απόσβεσης κυμαίνονται από 1,5 μέχρι 6 έτη.

Πόσα τετραγωνικά απαιτούνται;

Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μόνο κατόπιν μελέτης του χώρου. Παράγοντες όπως οι πιθανές σκιάσεις, εμπόδια και λοιπά καθορίζουν σημαντικά τις πραγματικά διαθέσιμες επιφάνειες.

Μπορώ να τοποθετήσω το ΦΒ σε ακίνητο μακριά από το ακίνητο που βρίσκεται το ρολόι μου;

Όχι. Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων και εταιρειών ο Φ/Β σταθμός θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ή σε διπλανό ακίνητο με αυτό της παροχής ή να βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά να συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αλλά αφορούν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω και ποσό χρόνο διαρκεί;

Σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο, το μελετητή ή την εταιρεία που θα επιλέξετε θα ετοιμάσετε τα απαραίτητα έντυπα για την ηλεκτρονική κατάθεση του φακέλου στο ΔΕΔΔΗΕ. Για την έκδοση των όρων σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ θα περιμένετε περίπου 2 μήνες. Μετά την πληρωμή των όρων σύνδεσης καλείστε να υπογράψετε τη Σύμβαση Σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ. Η υπογεγραμμένη Σύμβαση Σύνδεσης αποστέλλεται πάλι στο ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τα μετρητικά συστήματα για την πιστοποίηση αυτών (περίπου 45 ημέρες χρόνος αναμονής). Έπειτα θα πρέπει να υπογράψετε Σύμβαση Συμψηφισμού με τον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Με την υπογραφή της Συμβάσης Σύνδεσης μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή του κάθε έργου. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής σε συνεργασία με την εταιρεία ή τον ηλεκτρολόγο σας ετοιμάζετε το αίτημα ενεργοποίησης προς το ΔΕΔΔΗΕ και σε εύλογο χρόνο γίνεται η διασύνδεση του ΦΒ σταθμού.

Τι πρέπει να προσέξω κατά την κατάθεση του φακέλου αδειοδότησης;

Εκείνο για το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είσαστε σίγουροι, είναι η εγκατεστημένη ισχύς του Φ/Β σταθμού που θα αιτηθείτε. Χρειάζεται προσοχή, καθώς η ισχύς που τελικά θα εγκαταστήσετε, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το -3% από την ισχύ που έχετε αιτηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία από την αρχή.

Θα πάρω σίγουρα όρους σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ;

Για συστήματα μέχρι 10kW, μάλλον ναι. Για μεγαλύτερα συστήματα, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου. Δυστυχώς, τα δίκτυα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας είναι κορεσμένα και δεν εκδίδονται Όροι Σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να καταθέσετε το φάκελο αδειοδότησης ώστε να έχετε μια επίσημη απάντηση. Μη βασιστείτε σε καμία προφορική απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία σύνδεσης;

Στην περίπτωση που σας απαντήσουν από το ΔΕΔΔΗΕ πως υπάρχει αδυναμία σύνδεσης, μπορείτε να κάνετε αίτημα διατήρησης της αρχικού σας αιτήματος. Όταν και αν απελευθερωθεί χώρος στο δίκτυο ο ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να σας εκδώσει τους Όρους Σύνδεσης.

Τι είναι το Net Metering χωρίς έγχυση;

Λόγο του κορεσμού των δικτύων, δίνεται η δυνατότητα (υπό κάποιες προϋποθέσεις) να εγκαταστήσουμε Net Metering με την αίρεση πως δε θα στέλνουμε πίσω στο Δίκτυο. Θα πρέπει, δηλαδή, να καταναλώνουμε απευθείας όλη την ενέργεια που παράγουμε. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά συγκεκριμένους καταναλωτές (βιομηχανίες) που έχουν μεγάλες και σταθερές καταναλώσεις.

Ποσό καιρό διαρκεί η Σύμβαση με το ΔΕΔΔΗΕ;

Η Σύμβαση με το ΔΕΔΔΗΕ διαρκεί 25 έτη.

Τι να προσέξω κατά την επιλογή της εταιρείας που θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου;

Τα έργα Net Metering είναι επενδύσεις ζωής. Εμπιστευθείτε εταιρείες και εγκαταστάτες που έχουν εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. Μη κάνετε πειραματισμούς, μη βάζετε μεταχειρισμένο εξοπλισμό, μην προσπαθείτε να μειώσετε φαινομενικά το αρχικό κόστος. Επιλέξτε αξιόπιστα προϊόντα και εταιρείες που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Φ/Β σας σταθμού.

  Copyright © 2024 Kladis Energy. All Rights Reserved.   -   Power by Milakis CMS System V2.1 Milakis CMS System V2.1